Jagt på Blesbuk i SydafrikaJagt på Blesbuk i Sydafrika

Blesbuk ( Blesbuck ) er en almindeligt forekommende art, hvor både bukken og hunnen bærer horn.

Blesbuk lever ofte i åbent landskab.

Jagt på disse dyr er derfor udfordrende og kan indebære forholdsvis lange skud. Men som ved den meste jagt kan ganske korte skud også nemt forekomme.

Denne art er lidt større end dåvildt og kan nedlægges med alle gængse kalibre.